عنوان نظرسنجی: نظر سنجی خدمات شرکت
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

نوع خدمت مورد تقاضا
اطلاع رساني مناسب مكان و زمان مراجعه در صورت لزوم
اطلاع رساني كافي مراحل و مدارك
پشتيباني مناسب از طريق روش هاي ارتباطي جايگزين(تلفن گويا، پيامك و ..) در صورت بروز مشكل در دريافت خدمت
رسيدگي به موقع به شكايات، نظرات و پيشنهادها
امكان پيگيري وضعيت خدمت
سهولت هدايت و دسترسي به سامانه
عملكرد صحيح و دقيق سامانه
رعايت محرمانگي اطلاعات شخصي
دريافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم رسيد خدمت
دريافت يكباره مدارك و اطلاعات
عدم نياز به سفارش و توصيه هاي غيرقانوني براي دريافت خدمت
نظرات
توضيحات
ارسال


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0