کد خبر : ۸۵۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ 
۱۴:۷:۳۰
کد خبر : ۸۵۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ 
۹:۴۷:۲۶
صفحه1از16123456...16.بعدي.برو0 اشتغال
0 میزان جذب بنگاه های اقتصادی
0 میزان جذب سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
0 پروازهای آموزشی

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0