منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  تاریخ: 1403/03/06
  فرم ثبت نام متقاضی کار
  
  اطلاعات شخصی:
  نام:    نام خانوادگی:  
  ملیت:    دین:  
  وضعیت تاهل:    تعداد فرزندان تحت تکفل:  
  شماره شناسنامه:    کد ملی:  
  محل صدور:    تاریخ تولد:  
  وضعیت نظام وظیفه:    تاریخ پایان اعتبار:  
  وضعیت خدمت در جبهه:    مدت خدمت در جبهه:  
  وضعیت جانبازی:    میزان درصد جانبازی:  
  
  تحصیلات:
  درجه مدرک  رشته  دانشگاه/نام محل تحصیل  شهر  تاریخ اخذ مدرک
  دیپلم        
  کارشناسی        
  کارشانسی ارشد        
  دکتری        
  
  دوره های آموزشی گذرانده شده:
  نام دوره  طول مدت (ساعت)  دانشگاه یا موسسه آموزشی  محل  تاریخ
          
          
          
          
  
  میزان آشنایی با زبان خارجی:
  زبان  خواندن  نوشتن  درک مطلب
        
        
        
  
  سوابق کار: ( به ترتیب از آخرین شغل شروع کنید )
  نام موسسه/شرکت  سمت  محل کار  علت ترک کار  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه
            
            
            
            
            
  
  فنون و حرفه هایی را که در آن تبحردارید نام ببرید.
  ردیف  فنون و حرفه
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  
  شرایط کار مورد تقاضا:  
  
  مشخصات تماس:
  استان:    شهر:  
  آدرس محل سکونت دائم:  
  تلفن:    شماره همراه:  
  * متقاضی گرامی: ضرروری است آدرس و شماره تلفن جهت تماس سریع با شما در قسمت بالا قید شود در غیر اینصورت پرسشنامه شما قابل اقدام نخواهد بود.
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0