افتتاح سالن ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه ویژه اقتصادی پیام

شنبه 05 مهر 1399 تعداد آیتم ها : 5آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0