مدیریت عملکرد یکی از پایه های اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها است. مهم نیست سازمان شما بزرگ یا کوچک یا مدل کسب و کار شما ساده یا پیچیده است، اگر هر تعداد کارمند دارید، مدیریت عملکرد یک عنصر ضروری و حیاتی در سازمان است. همه فعالیت های سازمان با مدیریت عملکرد شروع می شود. به طور مشخص، سازمانها باید بدانند برای انجام مأموریت خود و تحقق اهداف پیش بینی شده به چه مشاغلی نیاز دارند، در هر یک از این مشاغل چه کارهایی باید انجام شود، چه افرادی باید در این مشاغل به کار گرفته شوند، چگونه کارایی آنها را در این مشاغل اندازه گیری کرد، و چگونه می توان سیستم های خود را طراحی و پیاده سازی نمود تا استانداردهای عملکردی که تعیین شده اند را تقویت کرد.

بنابراین، قبل از اینکه یک سازمان در مورد حوزه هایی مانند مدیریت فرایندها، مدیریت برنامه ریزی، مدیریت کیفیت، سیستم استخدام، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم آموزش و ... فکر کند، باید بتواند مبانی نظام مدیریت عملکرد را پایه ریزی نماید. سازمان هایی که تحقق اهداف خود را در جذب بهترین و توانمندترین نیروی کار تعیین می کنند، ابتدا باید درک درستی از آنچه پس از استخدام از کارکنان انتظار دارند و چگونگی پایش و ارزیابی این انتظارات داشته باشند. شرکت هایی که مایل به اجرای بهترین برنامه های آموزشی و توسعه یا برنامه های توسعه سازمان هستند، ابتدا باید بدانند که صلاحیت ها و عملکردهای واحدهای سازمانی، مدیران و کارکنان در چه وضعیتی است.

مدیریت عملکرد یک رویکرد سیستماتیک برای دستیابی به نتایج است که بر استفاده از شواهد عینی سنجیده شده برای حمایت از برنامه ریزی، بودجه بندی و عملیات تأکید دارد. این رویکرد چرخه ای که از چهار گام (برنامه ریزی، بودجه بندی، اجرای عملیات و تجزیه و تحلیل)که به یک اندازه مهم هستند، تشکیل شده و در برگیرنده تلاش مستمر برای دستیابی به نتایج معنی دار است. مهم این است که درک کنیم که فرایند مدیریت عملکرد یک تلاش طولانی مدت است که نتیجه آن افزایش بازدهی سازمان در طول زمان خواهد بود.


چرخه مدیریت عملکرد :

1. ابتدا یک طرح تدوین می کنند،

2. بودجه و منابع لازم برای اجرای این طرح پیش بینی می کنند،

3. کارها بر اساس برنامه پیش بینی شده انجام می دهند،

4. وضعیت خود را به طور مستمر یا ادواری ارزیابی و سپس تجزیه و تحلیل می نمایند،

5. و در نهایت دوباره به به مرحله اول برگشته و طرح خود را بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل بازبینی می کنند تا به بهترین عملکرد دست یابند.

گروه مشاوران شرکت یسنا پارس با تجربه عملیاتی استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان هایی با موضوعات کسب و کار متنوع ، آمادگی دارد تا بر اساس نیازمندی های و الزامات قانونی و مدیریتی سازمان ها و همچنین اصول علمی و تجارب جهانی، نظام مدیریت عملکرد را در سازمان شما بومی سازی نموده و به مرحله اجرا درآورد

این سیستم حداقل شامل سه لایه عملکردی می باشد:

 • در لایه اول عملکرد کلی سازمان بر اساس اهداف و راهبردهای تعیین شده یا الزامات قانونی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • در لایه دوم عملکرد هر یک از واحدهای سازمانی بر مبنای مأموریت ها، فرایندها، وظایف و برنامه های محوله به آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • در لایه سوم عملکرد هر یک از کارکنان سازمان در رده های سازمانی مختلف از مدیران ارشد گرفته تا مدیران اجرایی، کارشناسان و کارمندان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بسته به سیاست مدیران ارشد و اولویت های سازمانی، سناریوی استقرار نظام مدیریت عملکرد با شروع فرایند استقرار از هر یک از لایه های عملکردی قابل اجرا می باشد.

   استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد دستاوردها و نتایج شگرف و متعددی دارد که جهت هر گروه از کارکنان سازمان منافع ویژه ای را تأمین خواهد کرد:\


منافع استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد برای مدیران ارشد:

 • دسترسی به اطلاعات در مورد عملکرد کلی سازمان، عملکرد واحدها و عملکرد مدیران و کارکنان برای حمایت از تصمیم گیری بهتر
 • توانایی شناسایی عملکرد بالا و پایین در هر یک از لایه های عملکردی سازمان
 • توانایی شناسایی تراز نیروی انسانی و تطابق آن با اهداف و اولویت های سازمان به منظور
 • توانایی ارائه برنامه های آموزشی و توانمندسازی که به شکاف عملکرد و شکاف مهارت برای افراد و گروه ها اشاره دارد و تأثیر آنها را تأیید می کند
 • توانایی درک روشن از پتانسیل نیروی کار با شناسایی نقاط قوت و ضعف
 • توانایی پرداخت موثر حقوق و مزایا مبتنی بر داده های عملکرد کارکنان
 • دستیابی عملکرد بهتر و افزایش چشمگیر بهره وری واحدها و کارکنان
 • افزایش تعامل و همفکری بین کارکنان که می تواند علاوه بر رشد فردی آنان، فرهنگ سازمانی را نیز به نحوی ارتقا دهد که هر یک از کارکنان به عنوان سفیران سازمان و معرف فرهنگ آن باشند
 • تولید مدارک و مستندات معتبر و قابل دفاع برای عملکرد کارکنان و واحدهای سازمانی
 • توانایی اطمینان از اینکه همه کارکنان، بازخورد ها و اقدامات توسعه لازم برای موفقیت و بهبود عملکرد را  دریافت نموده اند
 • درک صلاحیت ها، مهارت ها و تجربیاتی که منجر به دستیابی عملکرد بالا در نقش های خاص شده که می تواند در برنامه ریزی نیروی انسانی مؤثر واقع شود
 • کاهش گردش و جابجایی کارکنان و افزایش میزان تأثیر هر شغل بر عملکرد سازمان
 • توانایی مدیریت بهتر بودجه جبران خدمت کارکنان و امور رفاهی و انگیزشی کارکنان
 • فراهم آمدن بستر لازم جهت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

منافع استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد برای مدیران اجرایی:

 • دستیابی به عملکرد بهتر کارکنان زیر مجموعه و تعامل بهتر با آنان در نتیجه بازخورد منظم از رفتار و عملکرد کارکنان
 • پاسخگویی بهتر به کارکنان در خصوص کارهای محوله و شفاف شدن انتظاراتی که مدیر در راستای اهداف سازمان از کارکنان خود دارد.
 • فراهم شدن بستری مناسب جهت هماهنگی امور محوله به کارکنان و دریافت بازخورد منظم از وضعیت کارهای انجام شده
 • شناسایی آسان تر نیازهای توسعه ای کارکنان
 • توانایی بهتر برای اختصاص، پیگیری و ارزیابی اثربخشی فعالیت های توسعه ای کارکنان
 • کمک به اخذ تصمیمات آگاهانه و دقیق تر در اداره امور سازمان
 • فراهم آمدن بستر مناسب جهت تمرکز بیشتر بر عملکرد ها و رشد و توسعه فردی و سازمانی
 • بهبود عملکرد شخصی به عنوان یک مدیر

    منافع استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد برای کارکنان:

 • درک روشن از انتظارات مدیران در زمینه مسئولیت ها و کارهای محوله به آنان
 • درک اینکه چگونه آنها در سازمان قرار می گیرند و چگونگی کار آنها در موفقیت کلی سازمان کمک می کند
 • بازخورد بهتر و منظم تر در مورد عملکرد آنها و جزئیات خاص در مورد چگونگی بهبود آنها
 • کمک به پیشرفت نمودن در  حرفه خود  و افزایش آگاهی و بینش در خصوص مهارت هایی که فرد نیاز دارد آنها را تقویت نماید
 • حمایت بهتر و هدفمند تر برای توسعه و پیشرفت شغلی
 • توانایی ارائه بازخورد عملکرد به مدیران و همکاران
 • متناسب شدن میزان دستمزد با عملکرد واقعی
 • ایجاد بستر مناسب جهت رشد و پیشرفت شغلی


  5.6.6.0
  گروه دورانV5.6.6.0