اجاره زمین و مستحدثات در منطقه ویژه اقتصادی پیام
کد : 13051420000متولی: شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)/ معاونت منطقه ویژه اقتصادی/ اداره کل جذب و حمایت از

سرمایه گذار


شرایط  دریافت خدمت
1- ارتباط موضوعی حوزه تولیدی پیشنهادی متقاضی با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه متقاضی
2- قرارگیری حوزه تولیدی متقاضی در چارچوب اولویتهای جذب سرمایه گذاری در پیام    -    -
3- دارای رده زیست محیطی 3 و کمتر
4-عدم شمول ممنوعیت شعاع 120 کیلومتری
5-اخذ مصوبه استقرار متقاضی در منطقه ویژه اقتصادی پیام از هیات مدیره شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) بر اساس بندهای 1 و 2

مدارک لازم جهت دریافت خدمت
1- ثبت تقاضای اجاره زمین و مستحدثات در سامانه خدمات الکترونیکی پیام    
2- ارائه گواهی امضاء صاحبان امضاء از دفاتر اسناد رسمی    
3- تصویر گردش مالی 6 ماهه شرکت
4 - طرح توجیهی مطابق فرمت منطقه ویژه اقتصادی پیام مطابق فرمت ضمیمه قابل در یافت از سامانه pascir      
5- پرداخت هزینه اولیه بعنوان هزینه خدمات عمومی به ازاء هر مترمربع 100 هزار ریال (بصورت پرداخت آنلاین) برای قراردادهای زمین


پیوند های دسترسی به خدمت:

ورود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک پیام

ورود از طریق درگاه ملی مجوز ها

ورود از طریق سامان دولت من

ورود از طریق سامانه خدمات دولت به مردم


شناسنامه خدمت

سطح خدمت:

ملی

نوع خدمت:

        خدمت به شهروندان(G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

ماهیت خدمت:

حاکمیتی

نوع مخاطبین:

اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی سازمانها و نهادهای دولتی، فعالان و بنگاه های اقتصادی

نحوه آغاز خدمت:

درخواست تقاضا گیرنده خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

30 روز کاری

زمان ارائه خدمت(ایام هفته و سال):

تمام ایام سال

هزینه خدمت:

هزینه ها

ردیف       عنوان      مبلغ (ریال)               توضیحات پیوست

1- تعرفه خدمات عمومی         ۲۹۰٬۰۰۰ ریال        تعرفه خدمات عمومی به مبلغ 290 هزار ریال تعیین می شود.

2- اجاره ماهیانه زمین در فازهای 1 و 2               ۱۶۷٬۷۰۸ ریال        به ازای هر مترمربع

3- برای قراردادهای مستحدثات (سوله)  ۴۲۰٬۰۰۰ ریال        اجاره ماهانه به ازای هر مترمربع دریافت می شود.

4- اجاره ماهیانه زمین در فازهای 3، 4 و 5       ۱۱۵٬۵۰۰ ریال      به ازای هر مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فرآیندها :


 1.    مقدمه :
در این سند متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) هنگام دریافت خدمت از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به اطلاعاتی اساسی از قبیل
 ( رویدادها و دستاوردها، قوانین و مقررات، آیین نامه، شماره تماس مسوولین سازمان، راهنمای انجام خدمت، سوالات متداول، فرم های قابل دانلود و.. ) در جهت ارتقاي سطح خدمات و افزايش شفاف سازي و پاسخگویی همچنین کاهش خطاي انساني در فرايندهاي ارائه خدمات و همچنين کاهش نياز فعالان اقتصادي به مراجعه حضوري در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و ارائه خدمات به صورت الکترونيکی دسترسی خواهند داشت .
2.    هدف :
ارائه خدمات مصوب منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام حضوری و الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن.
هدف از این توافقنامه این است که به منظور ارائه باکیفیت خدمات ارائه شده توسط منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، کیفیت تحویل کلیه خدمات براي خدمت گیرندگان موردتوافق قرار می گیرد. این بیانیه، سطح توافق دوجانبه درخصوص این خدمات و مسئولیتهاي سازمانی را درصورت لزوم مشخص می کند.جمع آوري شکایات و نظرات مردمی ازطریق فرمهاي الکترونیکی و فیزیکی صورت می گیرد و در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده می شود.
3.    مسئولیت
شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) یک شرکت دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که بعنوان سازمان مسئول، مسئولیت اداره منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام را بر عهده دارد.
 خدمات این شرکت تماماً مجوز محور بوده و شامل 4 خدمت اصلی و 5 زیر خدمت  مصوب می باشدکه براساس اولویت ها و ذات خدمات الکترونیکی گردیده¬ اند. 

4.    شرایط و مقررات عمومی ثبت درخواست خدمت اجاره زمین و مستحدثات در منطقه ویژه اقتصادی پیام
اولویت های سرمایه گذاری قابل پذیرش در منطقه ویژه اقتصادی پیام: 
1) صنایع مرتبط با حوزه IT و ICT، صنایع الکترونیک، صنایع دارویی، صنایع ماشین سازی، صنایع غذایی، پایانه های صادراتی، صنایع چاپ و نشر، مجتمع های آموزشی و پژوهشی
2) کلیه صنایع غیرآلاینده موسوم به سبز که هیچگونه آلایندگی زیست محیطی نداشته باشند، تا رده ۳ رده بندی صنایع از نظر محیط زیست می توانند در این منطقه فعالیت نمایند.
3) متقاضی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ نمی باشد.
4) واگذاری اراضی به صورت اجاره ۲۵ ساله و واگذاری سوله به صورت اجاره یک تا سه ساله می باشد.
5) سرمایه گذار موظف است معادل 3.5درصد ارزش زمین را به عنوان اجاره سالیانه پرداخت نماید و مبلغ اجاره بها به مدت سه سال ثابت می باشد
6) مجوز سرمایه گذاری(جواز تاسیس)،پروانه بهره برداری،مجوز احداث بنا و پایان کار ساختمانی توسط منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر می شود
7) کلیه مستحدثات ساختمانی که توسط سرمایه گذاران احداث می شود درصورت موافقت منطقه ویژه اقتصادی پیام قابل واگذاری به سرمایه گذاران دیگر می باشد
8) مدارک مورد نیاز جهت درخواست سرمایه گذاری عبارت است از:
8-1)  ارائه طرح توجیهی (نمونه فایل طرح توجیهی شامل  خلاصه طرح) 
8-2)   برای متقاضیان حقوقی:(اساسنامه،آخرین روزنامه رسمی،گواهی کداقتصادی، احراز هویت الکترونیکی، گردش مالی ۶ ماه آخر شرکت)
8-3)   برای متقاضیان حقیقی: احراز هویت الکترونیکی، گردش مالی ۶ ماه آخر متقاضی با مهر بانک
 5. شناسنامه خدمت
مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده  معاونت های منطقه ویژه اقتصادی و حوزه هوانوردی مجموعه پیام می باشد  
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی به عهده  دفتر فناوری و تحول ادرای بر اجرای فرایند ها می باشد. 
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام موافقت می کند که خدمت ویا پشتیبانی را به شرح زیر ارائه کند:
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست ها ی سرمایه گذاری در حوزه های  IT  و  ICT و بخش های مختلف و  همچنین ارائه خدمات در خدمات در بخش های مختلف فرودگاهی اموزش خلبانی ، جابه جایی مسافر و حمل و نقل کالا  است که مستندات آن به شرح ذیل می باشد:
6. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
خدمت گیرندگان سامانه هاي مجموعه پیام مکلف هستند مدارك مورد نیاز خود جهت دریافت خدمات را از طریق سامانه خدمت و یا مراجعه به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری اخذ نمایند.
متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارك خود را تنها از طریق سامانه منطبق با توضیحات درج شده در شناسنامه خدمت مورد نظر به این دستگاه بارگذاری نماید. موارد مربوط به زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضی، نحوه دسترسی و زمانهاي دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت کامل در شناسنامه خدمت ذکر شده است.
این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه پایین صفحات در بخش شکایات برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و ۲۴ ساعته دارا می باشد.
 7. هزینه ها و پرداخت ها
 هزینه های هر خدمت و زیر خدمت در شناسنامه خدمات که در قسمت میز خدمت الکترونیکی درج شده است قابل مشاهده می باشد.
8. دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ   01/ 01/ 1403 اعتبار دارد.
این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا 2 سال یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. برای خدمات G2G.
در پایان 01/01/1403 یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
9. خاتمه توافقنامه
 هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است. در شرایط اختلاف بین خدمت دهنده  و خدمت گیرنده، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و دفتر حقوقی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.

 


 • 1- متولی منطقه ویژه اقتصادی پیام چه سازمانی است و وابسته به کدام نهاد است؟
 • 2- اهم تفاوت منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی چیست؟
 • 3- چه صنایعی امکان حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دارند؟
 • 4- حضور در منطقه ویژه اقتصادی برای چه کسب و کارهایی قابل توصیه است؟
 • 5- آیا منطقه ویژه اقتصادی پیام همان فرودگاه پیام است؟
 • 6- برای دریافت زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه اقدامی باید انجام داد؟
 • 7- فرمت طرح توجیهی برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام را از کجا تهیه کنیم؟
 • 8- برای تهیه طرح توجیهی چه اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد؟
 • -9 چه مجوزهایی توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر می‌شوند؟
 • 10- تخصیص زمین به متقاضیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام در چه قالبی است؟
 • 11- آیا زمین‌ها در منطقه ویژه اقتصادی پیام به فروش می‌رسد؟
 • 12- پس از اتمام زمان قرارداد اجاره در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه شرایطی در ارتباط با اعیانی احداث شده و حضور سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود؟
 • 13- در صورت تصویب طرح توجیهی در هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) چه مراحلی تا تحویل زمین باید طی شود و بطور متوسط چه مدت به طول می‌انجامد؟
 • 14- برای انعقاد قرارداد واگذاری زمین بصورت اجاره 25 ساله در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه مدارکی مورد نیاز است؟
 • 15- برای انعقاد قرارداد واگذاری سوله بصورت اجاره یک یا چند ساله در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه مدارکی مورد نیاز است؟
 • 16- گردشکار انعقاد قرارداد در منطقه ویژه اقتصادی پیام شامل چه مراحلی می‌گردد و بطور متوسط چه مدت به طول می‌انجامد؟
 • 17- اجاره بها از چه زمان برای قراردادهای سوله و زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام لحاظ می‌گردد؟
 • 18- پس از انعقاد قرارداد چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • 18- جواز تأسیس، پروانه احداث بنا، گواهی پایانکار و پروانه بهره‌برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام توسط کدام واحد صادر می شود؟
 • 20- مراحل و مدارک مورد نیاز صدور پروانه احداث بنا چیست؟
 • 21- مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور جواز پایانکار چیست؟
 • 22- مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور جواز تأسیس چیست؟
 • 23- مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه بهره برداری چیست؟
 • 24- کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی چیست؟
 • 25- چرا باید در کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل پرونده داد؟
 • 26- چه مدارکی برای تشکیل پرونده در کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مورد نیاز است و چه مراحلی باید طی شود؟
 • 27- از تشکیل پرونده تا حضور در جلسه کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی معمولاً چه مدت بطول می‌انجامد؟
 • 28- پس از تصویب طرح در جلسه کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی چه باید کرد؟
 • 29- آیا برای ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی پیام نیاز به ثبت سفارش است؟ چگونه باید کالا از خارج ازکشور وارد منطقه ویژه اقتصادی پیام شود؟
 • 30- کالای ایرانی یا خارجی ترخیص شده را چگونه می‌توان از سرزمین اصلی به منطقه ویژه اقتصادی پیام وارد کرد؟
 • 31- برای ورود محصول تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرزمین اصلی چه مراحلی باید طی شود؟
 • 32- آیا برای ورود محصول تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرزمین اصلی نیاز به دریافت مجوزهای سازمان‌های متولی در سرزمین اصلی نظیر سازمان ملی استاندارد و ... است؟
 • 33- انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پیام چگونه ثبت و کنترل می‌شوند؟
 • 34- برای دریافت گواهی تولید در منطقه ویژه اقتصادی پیام چه اقدامی باید انجام شود؟
 • 35- چند نوع گواهی تولید در منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر می‌شود و چه تفاوتی با هم دارند؟

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0