تماس با ما
چهارشنبه, 5 ارديبهشت 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 151
  • کد خبر : ۸۶۰۴
عملكرد 90 درصدی منطقه ویژه اقتصادی پیام درچرخه مدیریت بهره وری
به گواه اسناد نتایج ارزیابی منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره وری امتیاز عملکرد استقرار چرخه مدیریت بهره وری درمنطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 90% ( 14 امتیاز از 15 امتیاز ) می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، در راستای تکالیف مندرج در مواد 3 و 5 قانون برنامه ششم توسعه موضوع بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، استقرار چرخه مدیریت بهره وری با هدف دستیابی به سهم بهره¬وری در رشد اقتصادی، شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) با راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ((بعنوان دستگاه مسئول تحقق اهداف تعیین شده بخش اقتصادی موضوع جدول 2 ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه)) و سازمان ملی بهره وری ایران و بر اساس ارزیابی و اثربخشی برنامه ها در دور دوم چرخه در دو حوزه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاهی مطابق با لحاظ نمودن راهبردها و جهت گیری های مرتبط با ارتقاء بهره وری در برنامه راهبردی شرکت و دستگاه مسئول، پنج برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری بارویکرد مسئله شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تدوین نموده است.عملکرد مثبت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در چرخه مدیریت بهره وری با همکاری شرکت و دستگاه های تابعه موجب شده تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته از نظر میزان ارتقای بهره وری در میان وزارتخانه ها رتبه نخست و در میان 26 دستگاه ملی، رتبه دوم را کسب کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و دستگاههای تابعه ی آن را از نظر عملکرد ارتقای بهره وری، به عنوان بهترین وزارتخانه در میان دیگر وزارتخانه ها در سال 1401 اعلام کرد.

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0