تماس با ما
جمعه, 8 اسفند 1399
EN
  • ساعت : ۱۳:۳۶:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۵۱۵۲
آگهی فراخوان مزایده عمومی

آگهی فراخوان مزایده عمومی

شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) در نظر دارد، بخشی از دفاتر اداری و تجاری واقع در تهران به شرکت واجد   شرایط در غالب اجاره از طریق مزایده (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، واگذار نماید.

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:  33290074-026  (امور قرارداد ها) و 88468018-021 (دفتر مرکزی تهران)

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0