توضیحات

 

ساعت خروج

 

ساعت ورود

 

تاریخ

 

مسیر پروازی

 

شرکت هواپیمایی

 

شماره پرواز

 

ردیف

هر چهارشنبه تا اطلاع ثانوی

 

18:00

 

1401/10/14

مشهد به پیام

 

آسا جت

 

SJT8640

 

1

هر چهارشنبه تا اطلاع ثانوی

 

17:00

 

1401/10/14

پیام به مشهد

 

آسا جت

 

SJT8641

 

2

هر پنجشنبه تا اطلاع ثانوی

 

9:40

 

1401/10/15

نجف به پیام

 

تابان

 

TBN7250

 

3

هر پنجشنبه تا اطلاع ثانوی

 

11:15

 

1401/10/15

پیام به نجف

 

تابان

 

TBN7249

 

4


جهت خرید آنلاین بلیط روی عکس بالا کلیک کنید


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0