کد خبر : ۸۵۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۲:۰:۴۰
کد خبر : ۸۵۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ 
۱۴:۱۷:۱۰
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو0 اشتغال
0 میزان جذب بنگاه های اقتصادی
0 میزان جذب سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
0 پروازهای آموزشی

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0