مراحل ورود و ترخیص کالا در منطقه ویژه اقتصادی پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان مرز هوایی جمهوری اسلامی ایران فعال است و در حال حاضر تجار و بازرگانان از این مرز، صادرات و واردات کالا وخدمات دارند. بالطبع آگاهی و آشنایی با مجموعه قوانین نقش به سزایی در فعالیت صادر کنندگان و وارد کنندگان دارد از این رو در این قسمت برای فعالان این عرصه به اجمال نحوه ورود و ترخیص کالا اطلاع رسانی می شود.

الف: مشاوره و هماهنگی قبل از خرید و حمل کالا

ب: حمل کالا از مبدا تا مبادی ورودی

ج: حمل کالا از مبادی ورودی تا منطقه ویژه اقتصادی پیام

د: مراحل انتقال کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام و اخذ قبض انبار

ه: مراحل انتقال کالا به انبارهای اختصاصی با محل تولید

و: مراحل صدور قبض انبار قابل معامله و گواهی مبدا و قبض انبار تفکیکی

ز: مراحل ترخیص و خروج کالا از منطقه توسط گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 

الف : مشاوره وهماهنگی قبل از خرید و حمل کالا

۱مراجعه حضوری یا تلفنی با دفتر ستادی تهران ومشاوره با کارشناسان حوزه معاونت امور گمرکی منطقه جهت آگاهی از مقررات ورود کالا به منطقه و نگهداری کالا در منطقه

۲ارائه درخواست کتبی ورود کالا به منظور هماهنگی قبلی

۳اخذ مجوز ورود کالا با ذکر مشخصات از دفتر معاونت امور گمرکی منطقه

ب : حمل کالا از مبداء یا مبادی ورودی

۱ذکر نام اختصاری منطقه در اسناد حمل از مبداء به عنوان مقصد نهایی

۲عقد قرارداد با شرکت حمل ونقل

۳اخذ پر

ج : حمل کالا از مبادی ورودی تا منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱حمل ونقل جاده ای ( زمینی )

۱-۱کالا پس از ورود به گمرکات مرزی چنانچه به اتکاء کارنه تیر(TIR) مقررات حمل و نقل بین المللی

جاده ای(Transport International Road) باشد با کمترین تشریفات و در اسرع وقت و بدون تخلیه و بارگیری و توقف، مستقیما به مقصد منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل می گردد.

۲-۱در صورتی که به اتکاء کارنه تیر نباشد کالا توسط شرکت حمل و نقل به گمرک مرزی اظهار و پس از انجام تشریفات ترانزیت با سپردن تضمین کافی (بن بیمه) به مقصد منطقه ویژه اقتصادی پیام ترانزیت می گردد.

۲حمل ونقل ریلی

چنانچه کالا توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران حمل گردد پس از ورود به مرز ایران با تشریفات ترانزیت مشابه حمل و نقل زمینی عمل و کالا تا نزدیکترین ایستگاه حمل و از ایستگاه مذکور در معیت مامور بدرقه به منطقه منتقل می گردد.

(در صورت تمایل به استفاده از حمل و نقل بشکل فوق مراتب قبلا با راه آهن و گمرک هماهنگ گردد)

۳حمل ونقل هوایی

از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی پیام، واقع شدن این منطقه در فرودگاه بین المللی پیام می باشد که واردات و صادرات هوایی به صورت مستقیم در این منطقه را میسر می نماید.

۴حمل ونقل دریایی

چنانچه کالا از طریق راه های آبی حمل گردد، پس از ورود کالا به گمرکات مرزهای آبی و درخواست شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا مبنی بر ترانزیت به منطقه ویژه اقتصادی تشریفات ترانزیت و انتقال انجام می گردد.

۵حمل ونقل داخلی

کالاهایی که ممنوعیت قانونی و شرعی نداشته باشند، پس از اخذ موافقت ورود کالا به منطقه و درخواست صاحب کالا قابل انتقال به منطقه ویژه اقتصادی پیام می باشند.

د: مراحل انتقال کالا به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی پیام و اخذ قبض انبار

۱مراجعه نماینده شرکت حمل ونقل به مسئولین گمرک مستقر در منطقه جهت اجازه تخلیه و تائید سلامت پلمپ گمرک مبداء

۲-    مراجعه نماینده شرکت حمل و نقل به مسئولین امور گمرکی منطقه جهت اجازه ورود کامیون به منطقه

۳-    توزین کالا در باسکول های مستقر در منطقه و اخذ قبض باسکول

۴-    مراجعه به مسئول تخلیه و بارگیری جهت انجام امور تخلیه

۵    -مراجعه به مسئولین انبار تعیین شده و تخلیه کالا در محل پیش بینی شده و اخذ قبض انبار تحویل کالا به انبارهای عمومی یا اختصاصی

ه : مراحل انتقال کالا به انبارهایاختصاصی یا محل تولید

۱پس از طی مراحل ردیف (د) صاحب انبار اختصاصی یا کارخانه تولیدی یا نماینده قانونی آنان طی درخواستی تقاضای انتقال کالا به انبار خود را می نماید.

۲-   ارائه تعهد لازم جهت حفاظت و نگهداری کالا

۳مراجعه به مسئولین تخلیه و بارگیری جهت هماهنگی و استقرار وسایل تخلیه و بارگیری در انبار اختصاصی یا محل کارخانه

و : مراحل صدور قبض انبار قابل معامله وگواهی مبداء

1 واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار قابل معامله که توسط معاونت گمرکی منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار قابل معامله صاحب کالا محسوب خواهد شد

۲بانک ها می توانند با ارائه قبض انبار قابل معامله و گواهی مبداء و کپی برابر اصل شده یا بارنامه اصلی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی،در مقابل اسناد مذکور به نفع صاحبان کالا (ایرانی یا خارجی) طبق بخشنامه و دستور العمل های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند اقدام نماید.

۴مدارک لازم جهت صدور قبض انبار قابل معامله

۴-۱- ارائه اصل قبض انبار و زیر نویسی توسط مالک

۴-۲- ارائه استعلام نامه عدم بدهی (ماده ۷) صاحب کالا از گمرک مستقر در منطقه

۴-۳- ارائه وکالت نامه محضری از شخص حقیقی حقوقی یا وجود خود شخص فروشنده و یا خریدار

۴-۴- ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای صدور قبض انبار قابل معامله به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

۵ -مدارک  لازم جهت صدور گواهی مبدا

۵-۱- ارائه اصل قبض انبار

۵-۲- ارائه اصل گواهی مبدا اولیه

۵-۳- ارائه ثبت سفارش

۵-۴- ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای صدور گواهی به شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

۶ -مدارک لازم جهت صدور قبض انبار تفکیکی

۶-۱- ارائه اصل قبض انبار

۶-۲- ارائه نامه گمرک مستقر در منطقه در خصوص تفکیک کالا

۶-۳-ارائه وکالت نامه محضری نماینده از صاحب کالا یا حضور شخص صاحب کالا

۶-۴-ارائه فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰ ریال برای صدور قبض انبار تفکیکی به حساب ۴۰۰۱۰۴۸۰۰۴۰۱۰۶۰۹ بانک ملی به نام خدمات هوایی پیام

ز: مراحل ترخیص وخروج کالا ازمنطقه توسط گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱-  ارائه اظهار نامه به دایره احراز هویت و تطبیق اسناد

۲-  مراجعه به مسئول سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب

۳-  مراجعه به انبار جهت اخذ موجودی و ارزیابی کالا

۴مراجعه به دایره ارزش جهت تعیین یا تایید ارزش کالا پس از تایید ارزیاب و کارشناس

۵-  مراجعه به بانک

۶-  مراجعه به دایره صدور پروانه

۷-  مراجعه به کارشناس و مسئول سرویس ارزیابی یا نماینده رئیس گمرک جهت امضاء نهایی پروانه گمرکی

۸-  مراجعه به مسئول امور گمرکی منطقه جهت تعیین و پرداخت هزینه های مربوط به منطقه(عوارض عمران- بیمه- تخلیه و بارگیری- انبارداری) و اخذ فیش بانکی

۹-  مراجعه به درب خروج گمرک جهت کنترل و اجازه بارگیری کالا

۱۰  - مراجعه به دفتر کل انبارها جهت اخذ مجوز بارگیری از منطقه

۱۱مراجعه به انبار و بارگیری کالا به میزان مندرج در پروانه گمرکی و اخذ بیجک خروجی و تسویه دفاتر مربوطه

۱۲ارائه پروانه گمرکی و بیبجک به درب خروجی گمرک جهت ثبت در دفتر درب خروج

۱۳خارج نمودن کالا با پروانه گمرک یا احکام صادره


برای ورود به صفحه خدمت امور گمرکی و ترانزیت کالا در سامانه ملی خدمات دولت کلیک کنیدمیزان رضایت شما از خدمت رسانی خدمت امور گمرکی و ترانزیت کالا:

در صورت نارضایتی دلایل آن را ذکر نمایید

نظرات
توضيحات
ارسال


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0