جهت دریافت فایل راهنمای درخواست خدمت اجاره زمین و مستحدثات کلیک نمایید
 

شرایط و مقررات عمومی ثبت درخواست خدمت اجاره زمین و مستحدثات در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۱- جهت مشاهده روند گردش درخواست اینجا را کلیلک کنید .

۲- اولویت های سرمایه گذاری قابل پذیرش در منطقه ویژه اقتصادی پیام: صنایع مرتبط با حوزه IT و ICT، صنایع الکترونیک، صنایع دارویی، صنایع ماشین سازی، صنایع غذایی، پایانه های صادراتی، صنایع چاپ و نشر، مجتمع های آموزشی و پژوهشی

۳- کلیه صنایع غیرآلاینده موسوم به سبز که هیچگونه آلایندگی زیست محیطی نداشته باشند، تا رده ۳ رده بندی صنایع از نظر محیط زیست می توانند در این منطقه فعالیت نمایند.

۴- متقاضی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ نمی باشد.

۵- واگذاری اراضی به صورت اجاره ۲۵ ساله و واگذاری سوله به صورت اجاره یک تا سه ساله می باشد.

۶- سرمایه گذار موظف است معادل ۱۰درصد ارزش زمین را به عنوان اجاره سالیانه پرداخت نماید و مبلغ اجاره بها به مدت سه سال ثابت می باشد

۷- مجوز سرمایه گذاری(جواز تاسیس)،پروانه بهره برداری،مجوز احداث بنا و پایان کار ساختمانی توسط منطقه ویژه اقتصادی پیام صادر می شود

۸- کلیه مستحدثات ساختمانی که توسط سرمایه گذاران احداث می شود درصورت موافقت منطقه ویژه اقتصادی پیام قابل واگذاری به سرمایه گذاران دیگر می باشد

۹- مدارک مورد نیاز جهت درخواست سرمایه گذاری عبارت است از:

۹-۱ ارائه طرح توجیهی (نمونه پرسشنامه سرمایه گذاری با مهر و امضاء متقاضی و فایل طرح توجیهیشامل خلاصه طرح) 

۹-۲ مدارک متقاضی که می بایست در سامانه بارگذاری گردد

۹-۲-۱ برای متقاضیان حقوقی:(اساسنامه،آخرین روزنامه رسمی،گواهی کداقتصادی، تصویر کارت ملی و یا پاسپورت اعضای هیئت مدیره،گردش مالی ۶ ماه آخر شرکت)

۹-۲-۲ برای متقاضیان حقیقی: تصویر کارت ملی و یا پاسپورت، گردش مالی ۶ ماه آخر متقاضی با مهر بانک

برای دانلود فایل ضوابط ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام کیلک کنید .

برای دانلود ضوابط و مقررات پهنه انبار و لجستیک کلیک کنید .

 سوالات نظرسنجی
میزان رضایت شما از نحوه خدمت رسانی دستگاه چگونه است؟

در صورت نارضایتی دلایل آن را ذکر نمایید

نظرات
توضيحات
ارسال


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0