امضای تفاهمنامه سه جانبه بین فرودگاه پیام ، جمعیت هلال احمر و اداره كل كنترل ترافیك هوایی شركت فرودگاه ها

تعداد آیتم ها : 11آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0