بازدید آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پیام

ﺳﻪشنبه 06 مهر 1400 تعداد آیتم ها : 5آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0