افتتاح 4 طرح در منطقه ویژه اقتصادی پیام از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس محترم جمهور

ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400 تعداد آیتم ها : 5آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0