بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی کرج، فردیس و آسارا از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

یکشنبه 05 بهمن 1399 تعداد آیتم ها : 5آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0