افتتاح 6 پروژه تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به مناسبت هفته دولت

دوشنبه 07 شهریور 1401 تعداد آیتم ها : 6آیتم های بدون دسته بندیگزارش تصویری
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0